اهداف و چشم انداز

فصلنامه مدیریت نوآفرینی ، با هدف ارتقای سطح دانش و گسترش فعالیت های پژوهشی محققان، پژوهشگران و دانشجویان آماده دریافت مقالات مرتبط با محورهای مجله می باشد.مدیر مسئول، سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله با افتخار اعلام می دارند ضمن استقبال از مقالات بکر و جدید در حوزه صنعت و تجارت، نهایت تلاش خود را جهت ارتقاء سطح و رتبه علمی آن به کار گیرند و از این طریق سهمی هر چند اندک در توسعه علمی کشور داشته باشند.