درباره نشریه

مجوز انتشار مجله مدیریت نوآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس بر اساس مصوبه  سی و دومین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ 13/10/1400 صادر و طی نامه شماره 69748/32/ص به این واحد دانشگاهی ابلاغ گردید.این مجله با رویکرد نوآفرینی در صنعت و تجارت آماده دریافت مقالات ارزشمند محققان و پژوهشگرا ن در چارچوب محورهای تعیین شده می باشد.

مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسد. نشریه مقالاتی را می‌پذیرد که توسط استادان و یا زیر نظر آن‌ها انجام شده باشد، هر چند از کارهای پژوهشی و مورد کاوی‌های افراد حرفه‌ای‌ نیز استقبال می‌کند.

 

محورهای مجله:

1- استراتژی های یکپارچه و تحول آفرین صنعتی و تجاری در کشور

2- جهت گیری های راهبردی صنعت و تجارت

3- اشتغال و کارآفرینی در بخش صنعت و تجارت

4-آینده نگری برنامه های توسعه صنعت و تجارت

 5- رقابت پذیری کالا و خدمات در بخش صنعت و تجارت

 6- رقابت پذیری و بهبود فضای کسب وکار

7- الگوهای توسعه اشتغال و کارافرینی در کشور

8- خلق مزیت در بخش صنعت و تجارت با ظرفیت های بومی و ملی

9- خلق مزیت در بخش صنعت و تجارت با ظرفیت های بومی و ملی

10- شاخص های اقتصادی و نحوه تاثیر آنان بر اشتغال و کارافرینی 

11- ارزیابی و سنجش و پایش عملکرد سیاست ها و برنامه های خصوصی سازی در کشور

12- روان‌سازی و چابک‌سازی فعالیت‌های صنعتی و تجاری

13-آسیب شناسی خصوصی سازی در کشور و ارایه راهکار بهبود و اصلاح

14- فناوری های نو در فعالیت های صنعتی و تجاری

15- کاربرد فناوری ها، محصولات و مواد نوین در صنعت و تجارت 

16-ساماندهی الگوها و نظام های جدید مدیریت تولید و تجارت

17-نوآفرینی صنعتی متناسب با ظرفیت های بومی و ملی

18-نوآفرینی در  کسب و کارعای سنتی با استفاده  از فنآری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی

19-مباحث نوآفرینی و نوآوری از طریق شبکه سازی

20-همکاری های شبکه ای در نوآوری،تحقیق و توسعه،توسعه فنآوری

21-نوآفرینی بر مبنای فنآوری های همگرا

22- نوآوری های اجتماعی

23- راهبردهای نوآوری و کارآفرینی

24- نوآفرینی در مدل های کسب و کار

19-  سایر موضوعات مرتبط با نوآفرینی در صنعت ، اقتصاد ،مدیریت و تجارت